J A K U B A D A M E C
Bez názvu, kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, 20 x 30 cm, 2015
Untitled, mixed media, manipulated photography, 20 x 30 cm, 2015
Paměť 01 (z cyklu Já válčím valčík), fotografie, sršeń, 30 x 40 cm, 2013
Memory 01 (Já válčím valčík series), photography, hornet
Paměť 03 (z cyklu Já válčím valčík), fotografie, zuby, 30 x 40 cm, 2013
Memory 03 (Já válčím valčík series), photography, teeth
Foto č. 4, jedna z fotografií jako příloha k albu "Traveling in Time" (Świezy kurz/Svěží kurz), 2012
Photo No. 4, one of the bonus photos included with album
"It's important to see the Light", manipulated photo, 33 x 60 cm, 2010
"The Light We Bring", manipulated photo, 40 x 50 cm, 2010
"Popgeju", photo, 20 x 20 cm, 2010
"I was singing about Love" (z cyklu autoportrétů), kombinovaná technika, digitální tisk, 30 x 40 cm, 2007
"I was singing about Love" (from self-portrait series), mixed media, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 1", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 30 x 40 cm, 2006
Self-portrait series – "Self-portrait 1", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 2", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 50 x 66 cm, 2006
Self-portrait series – "Self-portrait 2", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 3 (Love U Dead)", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 50 x 50 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 3 (Love U Dead)", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 4", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 44,5 x 60 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 4", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 5", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 50 x 50 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 5", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 6 (Marry Me)", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 40 x 60 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 6 (Marry Me)", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 7 (Brute Love)", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 40 x 60 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 7 (Brute Love)", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 9 (Mess)", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 40 x 53 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 9 (Mess)", mixed media, manipulated photography, digital print
"Popgeju Back", kombinovaná technika, fotografie, digitální tisk, 40 x 54 cm, 2006 "Popgeju Back", mixed media, photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Antikrist", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 120 x 160 cm, 2005 Self-portrait series – "Antichrist", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Very Metal", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 57 x 80 cm, 2004 Self-portrait series – "Very Metal", mixed media, manipulated photography, digital print
"Love Nature", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 120 x 160 cm, 2004 "Love Nature", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Der Wille zur Macht" , kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 112 x 150 cm, 2004 Self-portrait series – "Der Wille zur Macht", mixed media, manipulated photography, digital print
Z cyklu "Titulní strany fiktivních časopisů – Pro Artturisty", kombinovaná technika, fotografie, 30 x 40 cm, 2003 From "Cover fictive Magazines series – For an Arttourists", mixed media, photography