J A K U B A D A M E C
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, 05 Bez názvu/Untitled, objekt, dřevo/object, timbers, 2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, 06 Pomůžu/I'll help, objekt, kombinovaná technika/object, mixed media, 2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, 07 Pomůžu/I'll help, objekt, kombinovaná technika/object, mixed media, 2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradoctions, 11 ☺ ☹ :|, objekty, nafukovací balónky, kresba fixou/objects, balloons,drawing by black pen 2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradoctions, 11 ☺ ☹ :|, objekty, nafukovací balónky, kresba fixou/objects, balloons,drawing by black pen 2014
"OCH", objekt, kombinovaná technika, textil, cca 150 x 200 cm, 2004
"OCH", object, mixed media, textile
"Západ slunce na čerstvě posečené louce", objekt, kombinovaná technika, batoh, baterka, tráva, cca 50 x 50 x 50 cm, 2003 "Sunset on the freshly mown meadow", object, mixed media, backpack, flashlight, grass
"Ostravart", objekt, kombinovaná technika, 2003 (společně s P. Štarkem)
"Ostravart", object, mixed media (with P. Stark)
"Ostravart", (detail), objekt, kombinovaná technika, 2003 (společně s P. Štarkem)
"Ostravart", (detail), object, mixed media (with P. Stark)