J A K U B A D A M E C
Track from „Are You Human? Confirmed.“.
Video by / (Marie Hájková & Petr Šprincl) Flesh&Brain
„Rise Up The Chairs Are Burning“ out now on the X Change compilation (post-label).
Track from "Are You Human? Confirmed." album.
Video by Jakub Adamec & Petr Stark
Are You Human? Confirmed. Out now!!!
CD edition /  BDTA  MIK MUSIK
DL edition / / / iTunes CdBaby Amazon Spotify
MC edition Flesh&Brain
Radio Wave - Studio Session 11/11/2016
Video for a track Take Me To The Light, 2016
- video made out of found footage from found USB stick.
- first single from "Are You Human? Confirmed." album. / / (CD / MC / DL out on 11.11.2016)  Flesh&Brain release  BDTA  MIK MUSIK
first single from "Are You Human? Confirmed." album.
CD / MC / DL out on 11.11.2016 / / Flesh&Brain release BDTA MIK MUSIK
second single from "Are You Human? Confirmed." album.
CD / MC / DL out on 11.11.2016 / / Flesh&Brain BDTA MIK MUSIK release
Dżdżownica, kresba tužkou na papíře, 20 x 30 cm, 2016
Earthworm, pencil drawing on paper, 20 x 30 cm, 2016
Předpremiéra nového audio materiálu na vernisáži výstavy Úd vé hlavy Pavly Malinové, čtvrtek 3. 12. 2015 v 18.00 v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí.
A preview of the new audio material at the exhibition opening Pavla Malinová's Úd vé hlavy.
Bez názvu, kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, 20 x 30 cm, 2015
Untitled, mixed media, manipulated photography, 20 x 30 cm, 2015
Videoclip for a track I Wash My Soul And Rinse It (I Love 69 Popgejů + Petr Šprincl), 2015
Videoclip for a track Běhám kolem Ohně / I Run Around A Fire (I Love 69 Popgejů), 2015
PLATO Ostrava - "Kdo na moje místo"/ "Who on my place" download (PDF)
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, Galerie Jáma 10, Ostrava, 6. 11. – 30. 11. 2014 ﷯
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradoctions, Pohled do instalace/Instalation view
Architektura 05 (z cyklu Já valčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Architecture 05 (Já valčím valčík series), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Bez názvu (Staročlověk_Středočlověk_Novočlověk), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Untitled (Staročlověk_Středočlověk_Novočlověk), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Bez názvu (Signal WOW), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Untitled (Signal WOW), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Bez názvu (-Už nežiješ. –Tolik jsem se bál.), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Untitled (-You have not live. – I was so afraid.), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Bez názvu (-Nevhodné -Lepší), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Untitled (-Inappropriately. – Better), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Architektura 06 (Dům s vlajkama, z cyklu Já valčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Architecture 06 (The House with the Flags, Já valčím valčík series), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Bez názvu (Uspořádání obrazů v kruhu), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Untitled (An Arrangement of the pictures in a ring), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Bez názvu (Velikost atomu), kresba na papíře, 20 x 30 cm, 2014
Untitled (The size of the Atom), drawing on paper, 20 x 30 cm, 2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, Pohled do instalace/Instalation view
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, Pohled do instalace/Instalation view
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, Kresby/Drawings, 2012-2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, Bez názvu/Untitled, objekt, dřevo/object, timbers, 2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, Pomůžu/I'll help, objekt, kombinovaná technika/object, mixed media, 2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, Pomůžu/I'll help, objekt, kombinovaná technika/object, mixed media, 2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, Bez názvu/Untitled, dřevěné rámy, lepící páska, kresba fixou/wooden frames, adhesive tape, drawing by black pen, 2013-2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, Kresby/Drawings, 2012-2013
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradoctions, Pohled do instalace/Instalation view
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradoctions, ☺ ☹ :|, objekty, nafukovací balónky, kresba fixou/objects, balloons,drawing by black pen 2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradoctions, ☺ ☹ :|, objekty, nafukovací balónky, kresba fixou/objects, balloons,drawing by black pen 2014  " Jakub Adamec studoval v Ostravě u Petra Lysáčka (2002-2007) a skupina I love 69 Popgejů, jejímž je členem, byla projektem, přes který se v té době znovu skloňovalo označení „ostravská scéna“ v kontextu nastupující generace. Jakub Adamec pochází z Valašského Meziříčí, kde také studoval na střední uměleckoprůmyslové škole, tam se seznámil s Pavlem Pernickým, spolu založili hudební skupinu IL69PG (2001) a spolu ji dosud drží při životě. V době ostravského působení tvořili IL69PG ještě Zdeněk Vichr a Petr Štark, původně středoškolská hudební skupina se přirozeně stala také skupinou výtvarnou, sami zakládající členové však nerozlišují mezi polohou hudební a vizuální, IL69PG lze označit za vibrující vizualizovanou skupinovou identitu budovanou s bytostnou přímostí. Z Valašského Meziříčí přišlo tehdy do Ostravy studovat víc lidí, Popgeji byli první. Pavla Malinová, Pavel Ptáčník a Jan Vytiska měli hudební skupinu Like She, Pavel Pernický s Terezou Krainovou vystupovali (a vystupují) jako Marius Konvoj, společný label dostal název Vole love production, pravidelně byl pořádán festival Nuova. Mnoho textů o IL69PG oplývá citacemi z jejich písní, které zdá se nejpříhodněji vystihují energii a trashovou povahu jejich audiovizuální produkce. Plakáty, projekce, kostýmy, rekvizity. Jakub Adamec je také zakladatelem sklepní galerie Strážná věž (2005-2007). Dva roky nesoustavného výstavního vernisážového programu (Record, Rafani, Václav Stratil, 103 coil ad.) zakončil kamarádský fotbal na trávníku sneseném pro ten účel ze zahrady do sklepa. (Smutný byl pohled na instalaci IL69PG na výstavě Aloha ovar nuova (Galerie Václava Špály, 2008) vyvolávající ještě nepříliš vzdálené duchy poslední silné etapy čitelnosti „ostravské scény“.) Rámec samostatné tvorby Jakuba Adamce tvoří, jak vystihuje Lumír Nykl v textu k poslední Adamcově výstavě, zájem o historii (také historii umění) a historii vlastní. Sebeprezentací, sebehistorizací i vizionářskou sebeprojekcí v parodicky narušovaných kontextech světa umění a osobních zpovědích tvaruje Adamec prostředí jemu nejbližší. Osobní identita jako „komunita“ (Lumír Nykl), umění jako prostředek změny, kde dobro je základním motivem. Od roku 2012 působí Jakub Adamec jako kurátor Galerie města Třince. Jeho třinecká mise i předchozí projekty s Magdou Jańczuk (Something over the rainbow, 2008; Strom štěstí, 2009) překračují hranice umělecké ambice i osobní alternativy, jsou široce otevřenými výzvami umění a životu." - Artlist, text Blanka Švédová, 2014
 " Domnívám se, že audiovizuální tvorba Jakuba Adamce má potenciál revidovat pomyslný střední proud filmového umění a naopak. Zároveň bych touto prací rád upozornil na provázanost tvorby filmových tvůrců a výtvarných umělců, které jsou často odbornou i laickou veřejností považovány za oddělené. Vzhledem k tomu, že je tvorba výtvarných umělců označovaných jako Ostravská scéna v rámci filmových studií neznáma, tak v kapitole Ostravská scéna a audiovizuální tvorba stručně představím tuto uměleckou tradici. Není mým záměrem pátrat po striktně jednotícím tématu, na jehož základě by bylo možné číst díla všech umělců spojených s Ostravským regionem. Také se nesnažím pojmenovávat nebo nastavovat její hranice (např. přesným vyjmenováním jejích členů). Mým záměrem je pojmenovat jádro skupiny výtvarných umělců, které spojuje práce s audiovizuálními médii, tvůrčí přístup, obsahová témata a vytvořit tak historický kontext pro další část své práce, ve které se podrobněji věnuji dílu Turbo Shut Up Armageddon Jakuba Adamce. Adamec reprezentuje aktuální podobu poetiky typické pro Ostravskou scénu. Pokud sledujete jeho tvorbu, je možné pozorovat neustále přítomnou nadsázku či zlehčování, přestože se jedná o témata, která takový přístup přímo neasociují a smích při jejich sledování není běžnou reakcí. Ve snaze pojmenovat tento prvek mi byla důležitým vodítkem Teorie Komiky od Vladimíra Boreckého,1 která mě rozpomněla, že humor není pouze nevázanou momentální erupcí emocionálního přetlaku, ale projevuje se také skrytě a takový jeho povrchový projev je pouze občasný. Tuto mou domněnku mi potvrdil i Eduard Petrů v knize Zrcadlo Skutečnosti,2 kde z pohledu historie dokládá, že parodie nemusí být tvořená primárně pro pobavení recipienta, ale že jejím účelem je narušovat naší představu skutečnosti, proto jsem se začal nahlížet na tvorbu Jakuba Adamce z hlediska parodie. Posléze jsem hledal ideální terminologické vyjádření parodie v Adamcově tvorbě. Autor vychází z vlastního pojetí reality a parodická metoda je na určité představě reality postavena, proto jsem zvolil označení diskurz. Vycházím z chápání termínu diskurz, který používá Michel Foucault ve svém díle Archeologie vědění.3 Foucault potřebnost tohoto termínu zdůvodňuje tak, že pojmy nenesou stále stejný význam, ale jsou historicky proměnné a nabývají smysluplný význam pouze v daném historicko – kulturním kontextu. Za potřebný kontext ve svém díle považuji autorský přístup Jakuba Adamce. Cílem mé práce je analyzovat Adamcovo dílo Turbo Shut Up Armageddon a skrze výsledky analýzy stanovit základní specifika jeho parodického diskurzu." - úvod k textu Kryštofa Pohla "Parodicky diskurz v díle Jakuba Adamce", 2014 celý text zde summary text here
Architektura 01 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Architecture 01 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Architektura 02 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Architecture 02 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Architektura 03 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Architecture 03 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Architektura 04 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Architecture 04 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Tvar 01 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Shape 01 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Tvar 01 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, detail, 30 x 40 cm, 2013
Shape 01 (Já válčím valčík series), drawing on paper , detail
Tvar 02 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Shape 02 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Paměť 01 (z cyklu Já válčím valčík), fotografie, sršeń, 30 x 40 cm, 2013
Memory 01 (Já válčím valčík series), photography, hornet
Paměť 02 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Memory 02 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Paměť 03 (z cyklu Já válčím valčík), fotografie, zuby, 30 x 40 cm, 2013
Memory 03 (Já válčím valčík series), photography, teeth
"I had a dream about equality" (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013 (Já válčím valčík series), drawing on paper
"Kluziště" (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013 "Icering" (Já válčím valčík series) drawing on paper
"Prásk" (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013 "Boom" (Já válčím valčík series), drawing on paper
"První v cíli" (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013 "Heads I win, tails you lose", (Já válčím valčík series) drawing on paper
"Já válčím valčík", video, 2013
"We are the People and maybe one day we'll be united",
variabilní rozměry, kombinovaná technika (fotografie,kresba,manipulovaná fotografie), cyklus v procesu, 2010 - 2013
variable scale, mixed media (photography, drawing, manipulated photography), cycle in process
Bez názvu (Citáty), 9x tisk na papíře, 50 x 70 cm, 2013 (I Love 69 Popgeju)
Untitled (Quotes), 9x print on paper
odkaz k textu Lumíra Nikla k vernisáži "Já válčím valčík", Galerie Patricia Milano, Praha, 2013
Obal sólového alba "Traveling in Time" (Świezy kurz/Svěží kurz), vydaného na polském labelu MIK MUSIC, speciální edice CD, papírová krabička, nálepky, fotografie, VHS a MC pásky, 2012 Solo album cover, album released by polish label MIK MUSIC, special edition, paper box, photography, VHS and MC tapes
Obal sólového alba "Traveling in Time" (Świezy kurz/Svěží kurz), 2012 Solo album cover
"Traveling in Time" (Świezy kurz/Svěží kurz), 2012
"Traveling in Time" (Świezy kurz/Svěží kurz), 2012
Foto č. 4, jedna z fotografií jako příloha k albu "Traveling in Time" (Świezy kurz/Svěží kurz), 2012
Photo No. 4, one of the bonus photos included with album  Jakub Adamec je známý z šílené kapely I Love 69 Popgeju. Jejich poslední album "Let’s Gold Corridor" bylo některými českými kritiky považováno za "možná nejlepší české album posledních několika let", a přesto že kvůli jeho obsahu, by to mohlo vypadat jako riskantní nebo dokonce kontroverzní soud, něco na tom rozhodně bude.
Jakub už několik let žije v Polsku a po celou dobu spolupracuje s polskými a českých umělci. Je autorem, který se zabývá různými oblastmi umění, psychedelickým, post-popovým magmatem na hranici notorického výbuchu. Je odvážný a radikální, obhajuje svou vizi světa přesně a bez kompromisů. "TRAVELLING IN TIME (ŚWIEŻY KURZ/SVĚŽÍ KURZ)“ je souhrnem různých dosavadních činností, ale současně, jak název napovídá, obratem na nový kurz. Všechny skladby byly vytvořeny na základě audiotracků ke krátkým video filmům, které Jakub vytvořil v období posledních několika let. Na desku tyto audiostopy ovšem solidně přebudoval, rozšířil, místo chybějícího obrazu bylo zaplněno hudbou a slovy. Výsledkem je deník osobního světa, ve kterém se ale odráží všechno to, co je kolem nás. Hlediska a kaleidoskopy. A paprsky. - úryvek z textu Jana Mikuly
celý text zde full text here
Obal sólového EP "Flaming Lips & The Monster", vydaného na polském labelu MIK MUSIC, 2012
Solo EP cover, EP released by polish label MIK MUSIC
Obal EP kompilace "Č! Wyszukana kompilacja", vydaného na polském labelu ѰPlunderphonics RecordsѰ, 2012 Compilation EP cover, released by polish label ѰPlunderphonics RecordsѰ
- link to video clip for track "08 24 (fate)", for project "The Complainer", 2012
 "Srdíčko/ Braveheart", video clip (I love 69 Popgeju), 2012
Video clip for a track "08 24 (fate)", project "The Complainer", 2012
Obal LP "Let's Gold Corridor", (I Love 69 Popgeju), 2011 LP cover
LP "Let's Gold Corridor", (I Love 69 Popgeju), 2011
Album cover "I LOVE 69 POPGEJU REMIXES: LET'S DECADANCE AND CELEBRATE OUR LIVES UNTIL WE'RE DEAD", 2011
Videoclip "Young & Innocent" (I Love 69 Popgeju), 2011

 

"No Trend", mixed media, 20 x 30 cm, 2010
"Untitled", mixed media, 30 x 40 cm, 2010
"38 Years", manipulated photo, 20 x 30 cm, 2010
"Perspektywa/ Perspective", video, 2010
"www.somethingovertherainbow.blogspot.com"
LP Cover "Rozprostírej Dobro/ Spread the Good", 2010
"It's important to see the Light", manipulated photo, 33 x 60 cm, 2010
"The Light We Bring", manipulated photo, 40 x 50 cm, 2010

 

"Popgeju", photo, 20 x 20 cm, 2010
"Strom šťastia, priateľ ", část projektu programu Artist Residence, Stanica Žilina‐Záriečie, zasazený strom v pátek 13., gravírovaný text na ceduli vedle stromu, 2009 (společně s Magdou Jańczuk) "Tree of luck, friend", part of the project of the Artist Residence Program, tree planted on Friday 13th, engraved text on the sign next to a tree (together with Magda Jańczuk)
"Strom šťastia, priateľ ", část projektu programu Artist Residence, Stanica Žilina‐Záriečie, gravírovaný text na ceduli vedle stromu, 2009 (společně s Magdou Jańczuk) "Tree of luck, friend", part of the project of the Artist Residence Program, engraved text on the sign next to a tree (together with Magda Jańczuk)
 , interactive exhibition, part of the project of the Artist Residence Program, Stanica Žilina‐Záriečie, 2009 (together with Magda Jańczuk) "www.somethingovertherainbow.blogspot.com"
 , interactive exhibition, part of the project of the Artist Residence Program, Stanica Žilina‐Záriečie, 2009 (together with Magda Jańczuk) "www.somethingovertherainbow.blogspot.com"
"www.somethingovertherainbow.blogspot.com"
 , interactive exhibition, part of the project of the Artist Residence Program, Stanica Žilina‐Záriečie, 2009 (together with Magda Jańczuk) "www.somethingovertherainbow.blogspot.com"
 , interactive exhibition, part of the project of the Artist Residence Program, Stanica Žilina‐Záriečie, 2009 (together with Magda Jańczuk) "www.somethingovertherainbow.blogspot.com"
 , interactive exhibition, part of the project of the Artist Residence Program, Stanica Žilina‐Záriečie, 2009 (together with Magda Jańczuk) "www.somethingovertherainbow.blogspot.com"
 , interactive exhibition, part of the project of the Artist Residence Program, Stanica Žilina‐Záriečie, 2009 (together with Magda Jańczuk)
"www.somethingovertherainbow.blogspot.com"
"0 sebevraždě", kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2009
"About suicide", drawing on paper odkaz k textu Maxima Horowitze z Dezinfetaminu č. 3, 2009 odkaz k textu Václava Mílka z katalogu k výstavě V. Zlínský salon mladých, 2009
link to Václav Mílek text, catalogue for the 5th Zlín Youth Salon
Strážná Věž ve Špálovce, instalace, kombinovaná technika, reminiscence na Galerii Strážná Věž, fungující v Ostravě v letech 2005-2007 jako součást skupinové výstavy 4 ostravských uměleckých skupin "Aloha Ovar NuOva" v Galerii Václava Špály v Praze, detail instalace, 2008 (I Love 69 Popgeju)
Strážná Věž at Špálovka, mixed media, reminiscence installation of the Strážná Věž Gallery (which was working in Ostrava in 2005-2007) as part of group exhibition of 4 Ostravian art groups called "Aloha Ovar NuOva" in Václav Špála Gallery in Prague, detail of installation
Strážná Věž ve Špálovce, instalace, kombinovaná technika, reminiscence na Galerii Strážná Věž, fungující v Ostravě v letech 2005-2007 jako součást skupinové výstavy 4 ostravských uměleckých skupin "Aloha Ovar NuOva" v Galerii Václava Špály v Praze, detail instalace, 2008 (I Love 69 Popgeju)
Strážná Věž at Špálovka, mixed media, reminiscence installation of the Strážná Věž Gallery (which was working in Ostrava in 2005-2007) as part of group exhibition of 4 Ostravian art groups called "Aloha Ovar NuOva" in Václav Špála Gallery in Prague, detail of installation
Strážná Věž ve Špálovce, instalace, kombinovaná technika, reminiscence na Galerii Strážná Věž, fungující v Ostravě v letech 2005-2007 jako součást skupinové výstavy 4 ostravských uměleckých skupin "Aloha Ovar NuOva" v Galerii Václava Špály v Praze, detail instalace, 2008 (I Love 69 Popgeju)
Strážná Věž at Špálovka, mixed media, reminiscence installation of the Strážná Věž Gallery (which was working in Ostrava in 2005-2007) as part of group exhibition of 4 Ostravian art groups called Aloha Ovar NuOva in Václav Špála Gallery in Prague, detail of installation
"123 Crew", instalace v Galerii 35m2 v Praze, písek, sprej, 2008 (I Love 69 Popgeju)
"123 Crew", installation in Gallery 35m2 in Prague, sand, spray
"Prokletí", kombinovaná technika, 20 x 30 cm, 2008
"A Damnation", mixed media
"Bomba", kombinovaná technika, 20 x 30 cm, 2008
"A Bomb", mixed media
"Vypadni!", kombinovaná technika, 20 x 30 cm, 2008
"Get out!", mixed media
"Language of Death", kombinovaná technika, 20 x 30 cm, 2008
"Language of Death", mixed media
Obal EP "Przeklęte EP" Vole Love Production, free download EP kompilace vydaná polským net labelem By?em Kobieta Records (I Love 69 Popgeju), 2008 EP cover "Przeklęte EP" Vole Love Production, free download EP compilation album released by Polish net label By?em Kobieta Records (I Love 69 Popgeju) - link to Przeklęte EP Vole Love Production
Plakát k výstavě a koncertu "Purple B-Rain", Galerie Szara, Cieszyn, v rámci festivalu Nowa Muzyka, 2008
The exhibiton "Purple B-Rain" and accompanying gig poster, Szara Gallery in Cieszyn (as a part of Nowa Muzyka Festival)
Plakát ke koncertu, 2008
Gig poster
Plakát ke koncertu, 2008
Gig poster
odkaz k textu Jiřího Ptáčka z časopisu Fotograf č. 10 (Eroticon), 2008
link to Jiří Ptáček’s text, Fotograf magazine, No 10 (Eroticon)
"Turbo Shut Up Armageddon", video, 2007
"I was singing about Love" (z cyklu autoportrétů), kombinovaná technika, digitální tisk, 30 x 40 cm, 2007
"I was singing about Love" (from self-portrait series), mixed media, digital print odkaz k textu Edith Jeřábkové z časopisu A2 č. 41 (Ostravská specifika), 2007
link to Edith Jeřábková’s text, A2 magazine No 41 (Ostravian specifics)
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 1", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 30 x 40 cm, 2006
Self-portrait series – "Self-portrait 1", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 2", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 50 x 66 cm, 2006
Self-portrait series – "Self-portrait 2", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 3 (Love U Dead)", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 50 x 50 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 3 (Love U Dead)", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 4", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 44,5 x 60 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 4", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 5", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 50 x 50 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 5", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 6 (Marry Me)", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 40 x 60 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 6 (Marry Me)", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 7 (Brute Love)", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 40 x 60 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 7 (Brute Love)", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 8 (Popgeju)", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 40 x 72 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 3 (Popgeju)", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Autoportrét 9 (Mess)", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 40 x 53 cm, 2006 Self-portrait series – "Self-portrait 9 (Mess)", mixed media, manipulated photography, digital print
"Popgeju Back", kombinovaná technika, fotografie, digitální tisk, 40 x 54 cm, 2006 "Popgeju Back", mixed media, photography, digital print
"In Search of Perfect Love", video, 2006
Obal EP "As long as the Pump is pumpkin so long as the Bassdrum is going", CD, limitovaná edice, 2006 (I Love 69 Popgeju) EP cover "As long as the Pump is pumpkin so long as the Bassdrum is going", CD, limited edition
"Half Heart & Wild Spring", video, 2006 (I Love 69 Popgeju)
Plakát ke koncertu, 2006 (I Love 69 Popgeju)
Gig poster
"Flaming Lips & Monster", video, 2005 (with P. Stark)
"Flaming Lips & The Monster", záložka, 2005 (společně s P. Štarkem)
"Flaming Lips & The Monster", bookmark (with P. Stark)
Cyklus autoportrétů – "Antikrist", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 120 x 160 cm, 2005 Self-portrait series – "Antichrist", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Very Metal", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 57 x 80 cm, 2004 Self-portrait series – "Very Metal", mixed media, manipulated photography, digital print
"OCH", objekt, kombinovaná technika, textil, cca 150 x 200 cm, 2004
"OCH", object, mixed media, textile
"Love Nature", kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 120 x 160 cm, 2004 "Love Nature", mixed media, manipulated photography, digital print
Cyklus autoportrétů – "Der Wille zur Macht" , kombinovaná technika, manipulovaná fotografie, digitální tisk, 112 x 150 cm, 2004 Self-portrait series – "Der Wille zur Macht", mixed media, manipulated photography, digital print
"The Hunters", video, 2004 (společně s P. Lysáčkem a P. Štarkem / with P. Lysacek and P. Stark)
"Západ slunce na čerstvě posečené louce", objekt, kombinovaná technika, batoh, baterka, tráva, cca 50 x 50 x 50 cm, 2003 "Sunset on the freshly mown meadow", object, mixed media, backpack, flashlight, grass
Z cyklu "Titulní strany fiktivních časopisů – Pro Artturisty", kombinovaná technika, fotografie, 30 x 40 cm, 2003 From "Cover fictive Magazines series – For an Arttourists", mixed media, photography
"Ostravart", objekt, kombinovaná technika, 2003 (společně s P. Štarkem)
"Ostravart", object, mixed media (with P. Stark)
"Ostravart", (detail), objekt, kombinovaná technika, 2003 (společně s P. Štarkem)
"Ostravart", (detail), object, mixed media (with P. Stark)