J A K U B A D A M E C
Dżdżownica, kresba tužkou na papíře, 20 x 30 cm, 2016
Earthworm, pencil drawing on paper, 20 x 30 cm, 2016
Architektura 05 (z cyklu Já valčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Architecture 05 (Já valčím valčík series), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Bez názvu (Staročlověk_Středočlověk_Novočlověk), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Untitled (Staročlověk_Středočlověk_Novočlověk), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Bez názvu (Signal WOW), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Untitled (Signal WOW), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Bez názvu (-Už nežiješ. –Tolik jsem se bál.), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Untitled (-You have not live. – I was so afraid.), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Bez názvu (-Nevhodné -Lepší), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Untitled (-Inappropriately. – Better), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Architektura 06 (Dům s vlajkama, z cyklu Já valčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Architecture 06 (The House with the Flags, Já valčím valčík series), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Bez názvu (Uspořádání obrazů v kruhu), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2014
Untitled (An Arrangement of the pictures in a ring), drawing on paper, 30 x 40 cm, 2014
Bez názvu (Velikost atomu), kresba na papíře, 20 x 30 cm, 2014
Untitled (The size of the Atom), drawing on paper, 20 x 30 cm, 2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, Kresby/Drawings, 2012-2014
Posthistorie a protiklady/A Posthistory and the Contradictions, Kresby/Drawings, 2012-2013
Architektura 01 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Architecture 01 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Architektura 02 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Architecture 02 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Architektura 03 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Architecture 03 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Architektura 04 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Architecture 04 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Tvar 01 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Shape 01 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Tvar 01 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, detail, 30 x 40 cm, 2013
Shape 01 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Tvar 02 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Shape 02 (Já válčím valčík series), drawing on paper
"I had a dream about equality" (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013 (Já válčím valčík series), drawing on paper
Paměť 02 (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013
Memory 02 (Já válčím valčík series), drawing on paper
"Kluziště" (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013 "Icering" (Já válčím valčík series) drawing on paper
"Prásk" (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013 "Boom" (Já válčím valčík series), drawing on paper
"První v cíli" (z cyklu Já válčím valčík), kresba na papíře, 30 x 40 cm, 2013 "Heads I win, tails you lose", (Já válčím valčík series) drawing on paper